fbpx
NewsReal Estate Related News

รัฐบาลแจกเกือบ 5,000 บาท ให้เที่ยว? เราเที่ยวด้วยกัน คืออะไร รับเงินยังไง ไม่อยากตกขบวน! เรามีคำตอบ

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อทุกคนถ้วนหน้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาทาง ครม. จึงเห็นชอบอนุมัติ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยว โดยเกิดเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีชื่อโครงการว่า “เราเที่ยวด้วยกัน”

แล้วโครงการเที่ยวด้วยกัน สนับสนุนอะไรบ้าง?

อย่างที่บอกไปว่าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังนั้นทางรัฐบาลจึงให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้


เราเที่ยวด้วยกัน
Beautiful mountains lake river sky and natural attractions in Ratchaprapha Dam at Khao Sok National Park, Surat Thani Province, Thailand.

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 3,000 บาท

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
 • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
 • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

เราเที่ยวด้วยกัน
High angle view of woman passing platter of food to friend during brunch in an outdoor restaurant against beautiful sunlight

แล้วจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร ?

โครงการจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 15 ก.ค. 2563 และการที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ นั้นมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

* ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์จากระบบ ผ่าน SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

หากใครที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็คงจะลงทะเบียนโครงการนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม หากคุณคือผู้ประกอบการโรงแรม สามารถลงทะเบียนเพื่อให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ที่โรงแรมคุณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

Writer

ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ ที่อาจจุดประกายความคิด หรือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่สำคัญในอนาคต ของผู้ติดตาม
Explore All Content by Writer